Jeśli nie ze swojej winy zostałeś ranny w wypadku, nie ważne, czy jako pieszy, pasażer czy kierowca – należy Ci się odszkodowanie powypadkowe. Pamiętaj przysługuje Ci również wtedy, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku lub nie miał wykupionego OC.

Co się dzieje, jeśli sprawca nie ma OC?

Przy braku ubezpieczenia OC odszkodowanie zostanie wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – tam też zgłaszamy szkodę. UFG, po wypłacie odszkodowania poszkodowanym, zwraca się do sprawcy o zwrot poniesionych kosztów.

Co zrobić gdy sprawca nie chcę okazać nam ubezpieczenia swojego pojazdu?

Nic straconego! Na stronie internetowej: https://zapytania.oi.ufg.pl/zpp/login.do możesz sprawdzić czy dana osoba posiada aktualne ubezpieczenie.

Pamiętaj! W przypadku wypadku z ofiarami w ludziach zawsze wzywaj Policję. Natomiast w przypadku kolizji koniecznym jest zebranie niezbędnych danych takich jak:

 • Data i miejsce zdarzenia,
 • Dane sprawcy: Imię, Nazwisko,
 • Towarzystwo ubezpieczeniowe oraz nr polisy ubezpieczeniowej,
 • Numer rejestracyjny, marka, model pojazdu,
 • Szczegółowy opis i szkic zdarzenia ( druk do pobrania ).

Oprócz odszkodowania za szkodę na mieniu (uszkodzony samochód), dodatkowo możemy starać się o zwrot kosztów z tytułu:

 • utraconych dochodów – gdy pojazd służył nam do działalności gospodarczej i bez niego nie mogliśmy pracować,
 • kosztu najmu pojazdu zastępczego,
 • odszkodowania za spadek wartości handlowej samochodu po wypadku,
 • kosztów dodatkowych badań technicznych samochodu,
 • podatku VAT,
 • ewentualnych odsetek za zwłokę w wypłacie odszkodowania.