Auto Unfall

BEZPŁATNIE PRZEANALIZUJEMY

TWOJĄ SPRAWĘ

Auto Workshop Mechanic Inspecting Damage To Car And Filling In R

NALEŻĄ CI SIĘ

PIENIĄDZE...

slide3

ZASŁUGUJESZ NA GODNE

ODSZKODOWANIE

ZAKRES USŁUG

Oferujemy pomoc prawną w analizie warunków umowy ubezpieczenia i stanowiska ubezpieczyciela, gdyż może się okazać, iż odmowa wypłaty odszkodowania jest bezpodstawna albo wypłacona przez ubezpieczyciela kwota odszkodowania to zaledwie ułamek pełnego odszkodowania. Firma zlokalizowana jest w Pabianicach.

JAK DZIAŁAMY

SPOTKANIE Z KLIENTEM

Spotkanie z Klientem / Poszkodowanym w celu omówienia zdarzenia, przygotowania niezbędnych informacji, zawarcia umowy współpracy.

ANALIZA DOKUMENTÓW

Zarejestrowanie umowy. Gromadzenie i analiza dokumentacji oraz opracowywanie roszczenia przez dział likwidacji.

NEGOCJACJE

Konsultacje z Ubezpieczycielem, oczekiwanie na decyzję, odwołanie się, próba uzyskania odszkodowania na drodze polubownej.

WYPŁATA ODSZKODOWANIA

Jeżeli uzyskana suma jest satysfakcjonująca – zakończenie sprawy, jeżeli nie – określenie zasadności skierowania sprawy na drogę sadową.

WARTO WIEDZIEĆ

0 szkód osobowych w 2015 roku
0mln złotych wypłaconych odszkodowań
0% wyższe niż w 2014 odszkodowania

Ważne pojęcia

Odszkodowanie jest świadczeniem, które należy się poszkodowanemu z tytułu wyrządzonej mu szkody od osoby, która szkodę tę wyrządziła lub od podmiotu, który czy to z mocy prawa (np. odpowiedzialność pracodawcy za szkody wyrządzone przez pracownika), czy też na podstawie stosownej umowy (np. odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody wyrządzone prze ubezpieczonego) za tę osobę ponosi odpowiedzialność.

Zadośćuczynienie to wyrażony w pieniądzu równoważnik Twoich cierpień i krzywdy moralnej za skutki wypadku, którego nie jesteś wyłącznym sprawcą.
Zadośćuczynienie to także wyrażony w pieniądzu równoważnik Twoich cierpień i krzywdy moralnej za skutki wypadku, w wyniku którego śmierć poniosły bliskie Ci osoby.

Statystyki

Wyższe odszkodowanie 78%
Wygranych spraw 73%
Zadowolonych klientów 95%
Wyższa skueczność niż konkurencja 88%
Polubownych roztrzygnięć 60%