Zajmujemy sie odszkodowaniami każdego typu:

 • odszkodowanie za przesył służebności (np. słupy telekomunikacyjne)
 • odszkodowania za wypadki w sklepach, supermarketach, na chodnikach
 • uzyskanie odszkodowań i świadczeń od ZUS
 • dochodzenie kompensaty dla ofiar przestępstw umyślnych
 • odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych
 • odszkodowania za naruszenie dobrego imienia firmy
 • odszkodowanie za wykonanie nienależyte lub niestaranne umowy
 • odszkodowanie za szkodę na osobie lub mieniu wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody
 • odszkodowanie od ubezpieczenia na życie
 • odszkodowania za wypadki powstałe za granicą
 • odszkodowania za szkody łowieckie, szkody w podróży, szkody budowlane
 • odszkodowania popowodziowe