Jak działamy

Jesteś tutaj: NIKO / NIKO ODSZKODOWANIA / Jak działamy

Nasza Firma oferuje kompleksową pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Ubezpieczyciele celowo proponują poszkodowanym mocno zaniżone odszkodowania. Zakładają, że jeśli ktoś się odwoła – dostanie więcej. Dlatego warto walczyć o takie odszkodowanie, które w pełni pokryje profesjonalną naprawę auta po wypadku lub koszty leczenia.

Pomagamy wywalczyć należne odszkodowanie.

Etap I

Spotkanie z Klientem / Poszkodowanym w celu omówienia zdarzenia, przygotowania niezbędnych informacji, zawarcia umowy współpracy.

Etap II

Zarejestrowanie umowy. Gromadzenie i analiza dokumentacji oraz opracowywanie roszczenia przez dział likwidacji.

Etap III

Konsultacje z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, oczekiwanie na decyzję, odwołanie się od stanowiska ubezpieczyciela, prace nad uzyskaniem najwyższej kwoty odszkodowania na drodze polubownej.

Etap IV

Analiza kwoty uzyskanego odszkodowania z Klientem. Jeżeli uzyskana suma jest satysfakcjonująca – zakończenie sprawy, jeżeli nie – przekazanie sprawy do działu prawnego w celu określenie zasadności skierowania sprawy na drogę sadową.